Thứ Hai, 12 2017 10:08 CH
中国的
Diệu Tướng Quán Thế Âm Bồ tát
10:29 SA | 01/01/2013
 Họa sĩ Thái Trọng Huân người Đài Loan họa:

:

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tây Phương Tam Thánh

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Di Lặc Bồ Tát

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Bồ Tát

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật

Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

 Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát (Tỳ Kheo tướng)

Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát (Lục Địa Tạng)

Chuaminhthanh

Các tin liên quan
» Tây Phương Xác Chỉ - 10:29 SA | 01/01/2013
» CẢNH GIỚI VÀ ÐƯỜNG TU - 10:29 SA | 01/01/2013
» PHÁP SƯ HUYỀN TRANG - 10:29 SA | 01/01/2013
» Sám Hối Tam Nghiệp - 10:29 SA | 01/01/2013
» Phổ Đà Sơn Truyền Kỳ - 10:29 SA | 01/01/2013
» Chúng ta đều là khách trọ - 10:29 SA | 01/01/2013
» Ngồi uống trà cùng mẹ - 10:29 SA | 01/01/2013
» Hạnh tùy hỉ - 10:29 SA | 01/01/2013
» Bốn loại thức ăn - 10:29 SA | 01/01/2013
» HƯƠNG ĐỨC HẠNH - 10:29 SA | 01/01/2013
» PHÁP VỊ - 10:29 SA | 01/01/2013
» Mái chùa nỗi nhớ - 10:29 SA | 01/01/2013
» Mênh mông tình mẹ - 10:29 SA | 01/01/2013
» Clip đẹp - 10:29 SA | 01/01/2013
» Chăm Sóc Như Lai - 10:29 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14357 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12585 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10607 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10144 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10090 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9659 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9379 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9052 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7655 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7566 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7310 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6653 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6021 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 048 684
Đang truy cập
: 114

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net