Thứ Ba, 12 2017 10:59 CH
中国的
TIỀN KIẾP CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA
10:25 SA | 01/01/2013

Tiền kiếp của Phật Thích Ca

Ngày xưa ở Ấn Độ
Có một vị vua già.
Tên ngài là A Dục,
Con là Câu Nà La.

Câu Nà La có nghĩa
Mắt chim câu hiền lành,
Vì thái tử nước ấy
Rất hiền và thông minh.

Vua là ông vua tốt.
Thái tử được dân yêu
Vì chàng rất khiêm tốn,
Trung thực và biết điều.

Không may hoàng hậu chết,
Vua cưới thêm một người,
Đẹp thì rất xinh đẹp,
Nhưng độc ác, hợm đời.

Mụ rất ham quyền lực,
Không ngần ngại điều gì,
Thích thao túng mọi chuyện.
Tên mụ là Xích Di.

Bỗng nhiên vua lâm bệnh,
Các thầy thuốc bó tay,
Thế mà mụ tài giỏi
Cứu được vua lần này.

Suốt đời mụ mong ước
Con mụ nối ngôi cha,
Nên dễ hiểu, mụ ghét
Thái tử Câu Nà La.

Nhân chữa vua khỏi bệnh,
Mụ xin được một ngày
Vua cho giữ quốc ấn.
Vua chiều mụ điều này.

Quốc ấn của vương quốc
Là vật bất ly thân,
Nó dùng để đóng dấu
Các lệnh truyền, công văn.

Mụ xúi dân làm loạn
Ở một thành phía Tây,
Khuyên vua cho thái tử
Đến cai trị nơi này.

Thế là chàng phải đến
Một nơi đầy hiểm nguy,
Bất chấp lời can gián
Của vợ, Ma Đa Vì.

Chàng vừa đi hôm trước
Thì hôm sau, lạ thay,
Có lệnh vua mật gửi
Các quan ở thành này.

Lệnh niêm phong, khẩn cấp,
Có quốc ấn triều đình,
Bắt móc mắt thái tử
Rồi bẩm báo về kinh.

Các quan thấy lệnh lạ
Chưa dám vội thi hành,
Mà đem trình thái tử.
Chàng đọc nó, giật mình,

Rồi đau buồn, chàng nói:
“Đây đúng lệnh vua cha,
Lại có thêm con dấu,
Vậy cứ móc mắt ta!”

Nhưng quả không ai nỡ.
Cuối cùng, một người say,
Sau khi được hối lộ,
Đang tâm làm việc này.

Chàng còn bảo dân chúng
Không ai được giúp chàng,
Vì lệnh cấm điều đó.
Dân thương khóc, bàng hoàng.

Thế là chàng thái tử
Ngồi giữa nắng một mình.
Con ngựa quí chàng cưỡi
Lặng lẽ chạy về kinh.

Vợ chàng nhìn thấy nó
Biết có chuyện không hay,
Liền báo vua A Dục,
Vua phái người đi ngay.

Thế là rõ mọi chuyện.    
Vua cho gọi Xích Di,
Lệnh phải đem xẻo thịt,
Xẻo hết, chẳng chừa gì.

Vậy mà chàng thái tử
Lại bênh mụ, xin tha.
Chàng nói người lương thiện,
Chân tu và thật thà

Có thể bị trừng phạt
Vì tiền kiếp của mình.
Rồi chàng kể câu chuyện
Về cái ác, vô minh.    

Ngày xưa, đã lâu lắm,
Một thợ săn vui mừng
Vì một lúc bắt được
Năm mươi con dê rừng.

Nhưng nếu giết tất cả,
Không mang hết thịt về
Nên quyết định móc mắt
Cả năm mươi con dê.

Vì bị mù nên chúng
Luôn quanh quẩn rất gần,
Chỉ chờ anh ta đến
Bắt từng con ăn dần.

“Tâu phụ hoàng, người ấy,
Móc mắt không ghê tay,
Chính là con kiếp trước,
Nên mới nông nỗi này.

Việc con bị móc mắt
Không hẳn tội Xích Di,
Vậy mong ngài suy xét
Mà tha chết cho gì.

Nếu những gì con kể
Mà ngài vẫn chưa tin
Và dùng dằng chưa quyết,
Thì xin mời ngài nhìn.”

Nói đoạn, chàng vái lạy,
Rồi ngồi xuống, uy nghi:
“Nếu lời tôi nói đúng,
Mắt sáng lại tức thì!”

Lập tức mắt thái tử
Trở lại sáng như xưa.
Xích Du bị đầy ải,
Chàng được nối ngôi vua.

Câu chuyện này có thật.
Thái tử Câu Nà La
Chính là người tiền kiếp    
Của Đức Phật Thích Ca.

http://www.legambientearcipelagotoscano.it/biodiversita/flora/habitat/naturalizzate/acacia%20dealbata%20mimosa.JPG

Thái Bá Tân
TÔN GIẢ CA CHIÊN DIÊN

1
Trong mười đại tôn giả,
Tôn giả Ca ChiênChiền Diên
Là nghị luận đệ nhất,
Đại minh và đại hiền.

Ông là con trai thứ
Quốc sư A Van Ty,
Dẫu tự học là chính,
Kiến thức chẳng ai bì.

Về sau ông thọ giáo
Đạo sĩ A Tư Đà,
Người từng đến chúc phúc
Thái tử Tất Đạt Đa.

Thọ giáo xong, đạo sĩ
Dặn ông lúc qua đời
Nhớ qui y theo Phật,
Phụng sự Ngài suốt đời.

Là một người thông tuệ,
Tôn giả Ca ChiênChiền Diên
Nổi tiếng về uyên bác,
Hiểu hết sách thánh hiền.

Thế mà một ngày nọ
Ông được vua cho mời
Đọc một văn bản cổ,
Giảng giải ý và lời,

Ông đã không giải được,
Đành nhờ Phật Thích Ca.
Ngài giúp ông, từ đấy
Ông qui y, xuất gia.

2
Ngày nọ, đi giảng đạo,
Khi ngang qua cánh đồng,
Ông thấy một cô gái
Đang ngồi khóc bên sông.

Ông bèn hỏi duyên cớ.
Cô gái nói đời này
Cô là người nghèo nhất,
Còn bị đánh hàng ngày.

Cô nghèo khổ đến mức
Muốn chết đi cho xong.
Nói đoạn, cô gái ấy
Toan nhảy xuống dòng sông.

Ông kịp giữ, và nói:
“Cô đang có cái nghèo.
Nếu cô đem bán nó,
Nhất định sẽ hết nghèo!”

“Nhưng ai sẽ mua nó,
Mua cái nghèo của tôi?”
“Tôi sẽ mua. - Ông nói. -
Cô nên nhớ: Người đời

Nếu bây giờ nghèo khổ,
Nghĩa là kiếp trước đây
Họ không chịu bố thí
Hoặc phản bạn, lừa thầy.”

“Tôi không có tiền bạc.
Cả cái bình nước này
Cũng là của bà chủ.
Biết bố thí gì đây?”

“Để làm việc từ thiện,
Không nhất thiết cần tiền.
Hãy đem chiếc bình ấy
Xuống sông múc nước lên...”

Giờ thì cô gái hiểu
Sư thầy muốn nói gì.
Cô vội vã lấy nước
Mời các sư cùng đi.

“Vậy là cô đang bán
Cái nghèo khổ của cô.
Còn chúng tôi mua nó.
Tiền trả hãy cứ chờ.”

Cô gái không còn muốn
Liều mình nhảy xuống sông,
Tần ngần nhìn theo mãi
Bóng ông đi giữa đồng.

2
Lần nọ, đi giáo hóa
Ở một nước xa xôi.
Hoàng hậu của nước ấy
Không may mới qua đời.

Vua thương bà, đau khổ,
Bỏ bễ việc triều đình.
Ngày đêm cứ quanh quẩn
Khóc bên xác vợ mình.

Hay tin có sư giỏi
Mới đến từ phương xa,
Vua cho mời, hy vọng
Làm sống lại được bà.

Sau mấy lời an ủi,
Tôn giả ra sau chùa
Hái vội mấy chiếc lá
Rồi đưa chúng hco vua:

“Hoàng hậu sẽ sống lại
Nếu trong vòng trăm ngày
Ngài giữ được chiếc lá
Vẫn xanh như hôm nay.”

Vua kêu lên: “Không được.
Một khi đã lìa cành,
Làm sao lá có thể
Sau trăm ngày vẫn xanh?”

Ông đáp: “Ngài nói đúng.
Cũng thế, ta, con người,
Có sống là có chết.
Sao trái được luật trời.

Giờ thì vua đã hiểu.
Ngài cho chôn vợ mình,
Quay lại sống như cũ,
Chấn chỉnh việc triều đình.
Tanthaiba


Các tin liên quan
» Những hội chúng xuất gia - 10:25 SA | 01/01/2013
» Làng Sen Quê Bác - 10:25 SA | 01/01/2013
» Phật về giữa chốn hoang vu - 10:25 SA | 01/01/2013
» Hình ảnh - 10:25 SA | 01/01/2013
» Hình hoa đẹp - 10:25 SA | 01/01/2013
» Già sao cho …sướng - 10:25 SA | 01/01/2013
» 6 loại củ quả nên ăn nhiều - 10:25 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14358 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12587 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10609 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10145 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10094 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9660 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9380 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9053 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7656 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7567 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7311 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6654 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6022 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 056 298
Đang truy cập
: 144

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net