Thứ Ba, 12 2017 09:19 CH
中国的
Vầng trăng bát nhã
03:32 CH | 30/04/2016

VẦNG TRĂNG BÁT NHÃ

Ni sư Phước Giác

Trăng đêm nay là ánh trăng muôn thuở

Treo lưng trời soi khắp thảy chúng sinh

Vạn hàm linh, đều nằm trong tứ tướng (1)

Trăng muôn đời, chẳng bị cảnh diệt sinh

Sông phẳng lặng, là ánh trăng xuất hiện

Chiếu bao la, chẳng phải chiếu riêng ai

Trắng trong ngần, toàn thể tánh Như Lai

Soi vạn vật, nhưng chẳng soi chi cả

Triệu triệu năm qua

Trăng trẻ mãi không già

Trăng vẫn là, ánh trăng muôn thuở

Trong cõi đời thay đổi có rồi không

Ngũ uẩn bổn giai không

Trăng chưa từng không chiếu sáng

Từ cõi trời Đâu Xuất

Đến tận mé thủy cung

Từ đỉnh núi Tu Di

Đến tận cùng hạt bụi

Trăng sáng soi,

Thể thập toàn như thị (2)

Vầng trăng tròn,

Trăng trải ánh vô tâm

Tâm vắng lặng,

Như ánh trăng vằng vặc

Trong sát na, dạo khắp thảy mười phương.

 

Chú thích:

1. Tứ tướng: - Sanh, lão, bệnh, tử

                     - Thành, trụ, hoại, không

2. Thập như thị:

Tướng như thị; Tánh như thị ; Thể như thị

Lực như thị ; Tác như thị  ;  Nhơn như thị

Duyên như thị ; Quả như thị ; Báo như thị; Cứu cánh như thị 

 

Tạp chí Hoa Đàm số 25 

Các tin liên quan
» Mẹ - 01:58 CH | 07/07/2016
» Dư âm mùa hiếu - 01:55 CH | 07/07/2016
» Chúc con vững bước - 01:52 CH | 07/07/2016
» Trân quý thời gian - 03:34 CH | 30/04/2016
» Ân tình của mẹ - 12:56 CH | 31/01/2016
» Con cài lại hoa trắng - 12:53 CH | 31/01/2016
» Hoa đàm nở đóa tâm kinh - 12:49 CH | 31/01/2016
» Mừng đón Vu Lan - 12:47 CH | 31/01/2016
» Vĩnh biệt ân sư - 12:45 CH | 31/01/2016
» Hương Vu Lan - 12:42 CH | 31/01/2016
» Niềm vui an cư - 09:50 CH | 04/12/2015
» Tâm - 04:12 CH | 02/12/2015
» Việc tu - 01:38 CH | 27/11/2015
» Bạch mã - 10:49 SA | 26/10/2015
» Đêm mưa về chùa - 09:12 CH | 24/10/2015
» Em muốn - 11:09 SA | 22/10/2015
» Ngọn lửa từ bi - 04:37 CH | 21/10/2015
» Tự cảm trước chùa - 04:07 CH | 19/10/2015
» Vào chùa - 02:01 CH | 16/10/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14358 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12587 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10609 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10145 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10094 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9660 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9380 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9053 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7656 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7567 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7311 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6654 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6022 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 055 951
Đang truy cập
: 308

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net