Thứ Hai, 12 2017 10:05 CH
中国的
09:20 CH
| 15/07/2015 - Tập 20
ĂN CHAY - MỘT LIỆU PHÁP TRỊ BỆNH Mai Chi Ăn chay đang trở thành một trào lưu trên thế giới, nhất là trong giới trí thức...
- 09:51 SA
| 22/04/2015 - Tập 17
- 08:23 SA
| 13/01/2015 - Tập 14
- 08:54 SA
| 12/04/2014 - Tập 5
12:46 CH
| 31/07/2016 - Tập 27
TƯỢNG PHẬT AN NHIÊN Vũ Thanh Chùa lẽ dĩ nhiên phải có tượng Phật, Bồ-tát. Những bức tượng thuần khiết như thế được đặt trịnh trọng khắp nơi trong chùa....
- 12:41 CH
| 31/07/2016 - Tập 27
- 03:26 CH
| 18/06/2016 - Tập 26
- 09:24 SA
| 27/04/2016 - Tập 25
- 12:41 CH
| 19/06/2016 - Tập 26
- 12:37 CH
| 19/06/2016 - Tập 26
- 12:35 CH
| 19/06/2016 - Tập 26
- 09:46 CH
| 18/11/2015 - Tập 23
- 03:30 CH
| 08/06/2016 - Tập 26
- 01:01 CH
| 06/06/2016 - Tập 26
10:05 CH
| 16/06/2015 - Tập 19
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP Tổ tư vấn Xin cáo lỗi cùng chư Độc giả, do lỗi của Ban biên soạn và Tổ tư vấn nên Phật Pháp Vấn Đáp Hoa Đàm số 18 xin được cải chính...
- 08:49 CH
| 07/04/2015 - Tập 17
- 04:19 CH
| 21/03/2015 - Tập 16
- 08:02 CH
| 29/10/2015 - Tập 22
- 09:31 CH
| 13/07/2015 - Tập 20
01:58 CH
| 07/07/2016 - Tập 26
MẸ(Một kỳ quan tuyệt vời của nhân loại) Ni sư Phước Giác Tiếng gọi Mẹ, nghe ngọt ngào ấm áp Mẹ dạy con từ lúc mới rời nôi Muôn vần thơ Từ vạn kỷ đến giờ Lời Mẹ dạy, là âm ba vang vọng Trường đại học Mẹ là người thầy giáo Dạy đủ...
- 01:55 CH
| 07/07/2016 - Tập 26
- 01:52 CH
| 07/07/2016 - Tập 26
- 03:34 CH
| 30/04/2016 - Tập 25
03:24 CH
| 18/06/2016 - Tập 26
TÌM HIỂU VĂN HỌC DÂN GIAN PHẬT GIÁO Ở BÌNH DƯƠNG Dương Hoàng Lộc Sách Sơ thảo Phật giáo Bình Dương nhận định: “Phật giáo có mặt trên vùng đất Bình Dương từ thế kỷ XVII. Các thiền sư đã khai lập và phát triển Phật giáo từ những ngày...
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14357 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12585 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10607 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10144 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10090 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9659 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9379 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9052 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7655 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7566 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7310 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6653 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6021 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 048 660
Đang truy cập
: 92

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net